Usługi

Siwek, Szmit & Lasota Kancelaria Radców Prawnych świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Oferujemy usługi polegające na świadczeniu stałej obsługi prawnej lub wykonywaniu jednorazowych zleceń dotyczących konkretnej sprawy lub projektu.

W zakresie usług Kancelarii znajdują się, m.in.:

  • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych,
  • prowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego,
  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego,
  • analizy sytuacji prawnej przedsiębiorstwa,
  • bieżące doradztwo prawne
  • porady prawne,
  • redagowanie i opiniowanie umów,
  • przygotowywanie pism procesowych,
  • negocjacje i mediacje,

Wszystkie usługi prawne Kancelarii wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego, co stanowi gwarancję wykonania czynności na najwyższym poziomie i z zachowaniem pełnego profesjonalizmu.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria oferuje dyspozycyjność co do miejsca i terminów świadczenia usług.  Czas wykonania zlecenia ograniczamy do minimum niezbędnego na zapoznanie się ze sprawą, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji oraz do optymalizacji rozwiązania prawnego. Klienci Kancelarii są na bieżąco informowani o czynnościach wykonywanych w ich sprawach. Wszelkie informacje uzyskane od Klienta w toku realizacji sprawy są objęte tajemnicą zawodową.