Szkolenia dla firm

Wiemy, jak ważny w codziennej pracy zawodowej przedsiębiorcy jest właściwy dobór środków prawnych i podatkowych. Organizowane przez nas szkolenia koncentrują się na najbardziej aktualnych i praktycznych aspektach związanych z prawem i gospodarką.

Kancelaria Radców Prawnych Siwek, Szmit & Lasota opracowała własny program szkoleń prawnych dla przedsiębiorców, który największy nacisk kładzie na umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzimy szkolenia, których tematyka jest ściśle dostosowana do potrzeb i wymagań klienta.

W trakcie spotkań uczestnicy nie tylko pogłębiają wiedzę w danym obszarze, ale przede wszystkim nabywają praktyczne umiejętności, które następnie umożliwiają im świadome podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji prawnych i biznesowych.

Przykładowe szkolenia prowadzone przez naszą Kancelarię

  • bezpieczeństwo zawierania umów – badanie i ograniczanie ryzyka, zabezpieczania umów.
  • Procedura dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym – maksymalizacja szans wygrania procesu sądowego z kontrahentem.
  • Prowadzenie kontraktów w tym obsługa procesów reklamacyjnych (odpowiedzialność, kary umowne).
  • Odpowiedzialność członków zarządu (ryzyka związane ze sprawowaniem funkcji w zarządzie).
  • Bezpieczne formy prowadzenia działalności.
  • Zabezpieczenia wierzytelności i ich windykacja.
  • Umowy budowlane i inwestycyjne – zawarcie, zabezpieczenie i prowadzenie całego procesu (w tym kaucje należytego wykonania umowy; odpowiedzialność z tytułu rękojmi; kary umowne).
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Prawo konkurencji. Jak konkurować zgodnie z prawem?
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Indywidualne szkolenia

Oferujemy dedykowane szkolenia, odpowiadające potrzebom i wymaganiom konkretnego Klienta. Dopasowanie terminu do kalendarza Klienta, możliwość wyboru konkretnego eksperta prowadzącego szkolenie oraz w pełni spersonalizowany program – to tylko niektóre z korzyści prowadzonych przez nas szkoleń indywidualnych.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o interesujący Cię temat szkolenia.

e-mail: biuro@prawnik-kielce.pl