Przemysław Siwek

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa konkurencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza w bieżących sprawach związanych z obsługą spółek oraz w transakcjach przekształceń a także zbycia i nabycia spółek. Uczestniczy w projektach optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych w sprawach gospodarczych w tym związanych z czynami nieuczciwej konkurencji. Do specjalizacji należą również sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółek kapitałowych względem spółki oraz wierzycieli.

Ponadto zajmuje się windykacją należności w tym roszczeniami związanymi z wyzbywaniem się majątku przez nieuczciwych kontrahentów (skargi pauliańskie).

Najważniejsze specjalizacje:
a. prawo spółek – bieżąca obsługa i doradztwo w prowadzeniu spółki. Ponadto sprawy:
I. odpowiedzialności wspólników, członków zarządu względem spółki oraz wierzycieli;
II. przekształceń prawnych spółek jak również działalności gospodarczej w spółkę;
III. transakcji zbycia i nabycia spółek lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
IV. wystąpienia wspólnika ze spółki lub przystąpienia wspólnika do spółki;
V. likwidacja spółek;
b. prawo upadłościowe;
c. prawo i procesy budowlane;
d. optymalizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw;
e. ochrona przed nieuczciwym działaniem konkurentów (czyny nieuczciwej konkurencji);
f. windykacja należności w tym roszczenia związane z wyzbywaniem się majątku przez nieuczciwych dłużników (skarga pauliańska);
g. Reprezentacja przed Sądem;

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczył w Studiach Podyplomowych studium Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

tel: +48 602 331 330 e-mail: p.siwek@prawnik-kielce.pl