Marcel Szmit

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach pod nr KL – 1134. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia Zamówienia Publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stale uczestniczy w szkoleniach i konferencjach poświęconych prawie zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno – prywatnym, prawie administracyjnym oraz prawie gospodarczym (ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa na rzecz podmiotów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych). Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

tel: +48 505 012 293 e-mail: m.szmit@prawnik-kielce.pl