Formy współpracy

Siwek, Szmit & Lasota Kancelaria Radców Prawnych w ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw oferuje trzy systemy rozliczeń:

  • System ze stawkę godzinową – wynagrodzenie ustalane jest za okresy miesięczne w oparciu o iloczyn liczby godzin poświęconych na wykonywanie czynności i ustalonej z góry stawki godzinowej. Wysokość wynagrodzenia jest zmienna i uzależniona od ilości godzin poświęconych na usługi świadczone na rzecz Klienta.
  • System stałej miesięcznej stawki ryczałtowej – wynagrodzenie ustalane jest w formie stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej.
  • System mieszany – indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta system rozliczeń, stanowiący kombinację rozliczeń ryczałtowych i godzinowych, z przewagą jednego z nich.

W ramach obsługi osób prywatnych Siwek, Szmit & Lasota Kancelaria Radców Prawnych indywidualnie ustala formę rozliczenia w zależności od rodzaju sprawy, jej skomplikowania i szacowanego czasu pracy nad sprawą. Klient jest informowany przed podjęciem realizacji zlecenia o jego koszcie.

W przypadku zainteresowania usługami Siwek, Szmit & Lasota Kancelaria Radców Prawnych oraz woli otrzymania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z Kancelarią.