Rozwód i prawo rodzinne

Poniżej wymienione usługi nie stanowią całości oferty, a jedynie przykładowe rodzaje spraw. W celu uzyskania informacji czy Kancelaria zajmie się Twoją sprawą zadzwoń pod nr +48 735 038 888 lub skontaktuj mailowo na adres: biuro@prawnik-kielce.pl

W ramach usług dotyczących rozwodu i separacji oferujemy zarówno całościowe przeprowadzenie sprawy łącznie ze sporządzeniem pozwu i reprezentacją Klienta na rozprawie, jak i pojedyncze porady prawne oraz redagowanie poszczególnych pism procesowych.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie poprzez ustalenie z Klientem jego oczekiwań i celów w sprawie. Działania podejmowane są z jak najmniejszym narażeniem Klienta na stres związany z rozwodem.

Zakres spraw o rozwód i separację:

 • rozwód z orzekaniem o winie oraz rozwód bez orzekania o winie (tzw. porozumienie stron),
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku po rozwodzie,
 • rozliczenie wzajemnych i wspólnych zobowiązań małżonków po rozwodzie,
 • prawa rodzicielskie po rozwodzie wraz z miejscem zamieszkiwania dzieci,
 • alimenty po rozwodzie dla małżonka i dla dzieci.

Zakres spraw małżeńskich:

 • intercyza,
 • wspólność majątkowa małżonków,
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • rozdzielność majątkowa małżonków,
 • ochrona przed długami współmałżonka,
 • ochrona majątku małżonków przed wierzycielami,
 • rozliczenie małżonków po ustaniu małżeństwa.

Zakres spraw rodzinnych:

 • prawa rodzicielskie, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi,
 • alimenty,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu dziecka,
 • reprezentacja dziecka przez rodzica,
 • ustalanie kontaktów dziadków i innych członków rodziny z dzieckiem.
 • zarząd majątkiem dziecka,
 • opieka i kuratela.