Nasz zespół

Przemysław Siwek – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach pod nr KL – 1129. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studium Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stale odbywa liczne szkolenia dokształcające i poszerzające jego wiedzę i umiejętności. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek) cywilnym, upadłościowym oraz windykacją należności. Doradza również w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów prawa handlowego jak również restrukturyzacji wierzytelności. Doświadczenie w w/w dziedzinach zdobył w renomowanej Kancelarii Prawnej w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Marcel Szmit– radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach pod nr KL – 1134. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studium Zamówienia Publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym oraz prawie gospodarczym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Marcin Lasota – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach pod nr KL – 1192. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym i prawie pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców nabyte w renomowanej kancelarii prawnej w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim. Ukończył kurs Legal English. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce prawa w biznesie. Prowadzi postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne oraz świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców.